‚Äč

Disclaimer

Algemeen
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Cookies
Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) over hoe u ons heeft gevonden en op welke manier u de site gebruikt (onder meer IP-adressen, herhaalbezoek, het type browser en de bezochte pagina's). Gegevens die wij zelf verzamelen zijn anoniem en delen we nooit met derden. Sommige functionaliteiten/diensten, van derden (zoals Youtube), die we in onze site gebruiken verzamelen ook data. Deze wordt in sommige gevallen door hen, anoniem doorgegeven aan derden.

Zonder het verzamelen van deze data zal onze site niet optimaal functioneren en kunnen we niet de juiste verbeteringen doorvoeren. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u ons natuurlijk altijd mailen via dp@dp.nl of bellen met +31 (0)172 48 83 88


Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.


Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Duijvelaar Pompen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Wij streven ernaar om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Duijvelaar Pompen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Duijvelaar Pompen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Duijvelaar Pompen.2024 Avantage

Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

Ok