Veilig drinkwater

Het voorkomen én oplossen van legionella besmetting


Bij het gebruiken van water denkt u er niet bij na of het schoon en gezond is, tenminste niet in Nederland. En dat houden we graag zo. Daarom helpen we gebouweigenaren, VvE's, woningbouwcorporaties en SOB bedrijven met het beheer van de drinkwaterkwaliteit.

Door samen met u de risico's in uw gebouw in kaart te brengen en te zorgen dat opwarming of stilstand van water en dus risico op legionellavorming, geen kans krijgt.


'Samen houden we uw water gezond'


Onze adviseurs drinkwaterkwaliteit zijn BRL- gecertificeerd en hebben alle kennis in huis om inspecties uit te voeren en professionele adviezen op gebied van drinkwaterveiligheid uit te brengen.


Diensten drinkwaterkwaliteit


Met onze expertise houdt u al uw verplichtingen en risico's over het drinkwater in uw gebouw eenvoudig onder controle. Onze ervaren drinkwaterkwaliteit adviseurs weten alle 'gevaren' in uw systeem precies te analyseren volgens een officiële NEN1006 risicoanalyse of het nemen van watermonsters. Daaruit vloeit een beheersplan waarmee u de kwaliteit van water in uw gebouw veilig kunt houden.

Overzicht en inzicht met MijnDP
Al deze kennis en zekerheid leggen we online voor u vast met rapportages in MijnDP, zodat u op ieder moment inzicht heeft in de activiteiten die wij voor u uitvoeren en kunt aantonen dat u er samen met ons alles aan doet om deugdelijk drinkwater te leveren in uw gebouw.
Wilt u meer weten over de kwaliteit van uw drinkwatersysteem, of wat u kunt doen om deugdelijk drinkwater te leveren in uw gebouw?

Neem gerust contact op met een van onze specialisten via: t: 0172-488 388, of via dp@dp.nl

Legionella-veilige drukverhogingsinstallaties


Alle drukverhogers die wij maken, hebben een uniek legionella-veilig ontwerp en voldoen aan de Nederlandse en Europese drinkwaterwet en richtlijnen.
Legionella uitgroei kan ontstaan in verkeerd ontworpen drukverhogingsinstallaties als water onvoldoende ververst wordt op kwetsbare punten. In dit stilstaande 'dode water' kan zich biofilm ontwikkelen, wat een ideale voedingsbodem is voor de legionellabacterie.

Daarom zijn onze drukverhogers ontworpen met 100% doorstromende componenten.

Lees meer over dit unieke legionella-veilige ontwerp.


Klantvragen:
"Door covid-19 wordt in delen van mijn kantoor het water niet gebruikt. Heeft dat gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit in de rest van mijn gebouw?"

"Waarom moet ik een NEN 1006-inspectie laten uitvoeren?"


Risicoanalyse

Waar zitten de risico's in uw pand?

Door eerst te testen of uw water veilig is en vervolgens de risicofactoren in uw gebouw uit te sluiten, kunt u risico's op besmetting aanzienlijk verminderen. Uit de risico analyse volgt een beheersplan met verbeteringsvoorstellen. Veelal volstaat deze rapportage voor meerdere jaren.

De knelpunten in uw waterleidingsysteem zijn die punten waar bacteriële aangroei eenvoudig kan plaats vinden door opwarming of stilstand van water.

Denk daarbij aan:

 • niet aangebrachte keerkleppen
 • niet gebruikte (dode) leidingen
 • kruisingen van drinkwater- met heet water c.v. leidingen
 • etc.

Voor kantoorgebouwen kunt u ook denken aan:
 • Koffieautomaten
 • Knijpdouche in een spoelkeuken
 • Brandslanghaspels


Klik op de afbeeldingen hiernaast voor een vergrote weergave van de risico's in uw gebouw. Of download de quickguides onderaan deze pagina.

Risico's in een woongebouw


Risico's in een kantoorgebouw

Wettelijke verplichtingen

Om de drinkwaterkwaliteit in een gebouw gezond te houden, stellen wetten en regels technische eisen aan de installatie en de bouw van een drinkwatersysteem (Waterleidingwet, NEN1006 en Waterwerkbladen).

Daarnaast zijn gebouweigenaren en VvE's verplicht om te kunnen aantonen dat het drinkwater dat zij leveren aan bewoners betrouwbaar en veilig ("deugdelijk") is. Én er wordt verwacht dat zij die kwaliteit waarborgen door maatregelen te nemen die mogelijke gevaren in drinkwater voorkomen.

Voor wie?

Voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in de laag risicoklasse (ISSO 55.2) die op eenvoudige wijze invulling willen geven aan de zorgplicht, zoals:

 • VvE's
 • Woningcorporaties
 • Vastgoed- en kantooreigenaren
 • Eigenaren van sport- en recreatiehallen
 • Eigenaren van waterzuiveringen
 • Gemeenten
 • Alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen die langere tijd leeg hebben gestaan en nu weer in gebruik worden genomen.

Meer informatie over de zorgplicht en LegionellaMeer lezen over de zorgplicht en deugdelijk drinkwater?

Download documentatie:

2024 Avantage

Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

Ok