Terug naar overzicht

Duijvelaar Pompen klaar voor toekomstige energie-richtlijn

11 december 2014

De Europese Unie werkt hard aan het verbeteren van onze leefomgeving en stelt daarom strikte eisen aan het energieverbruik van producten. Op 1 januari 2015 neemt zij de volgende stap in de goede richting. Vanaf dan gaan de aangescherpte ErP richtlijnen van kracht. De producten van Duijvelaar Pompen zijn er klaar voor en voldoen aan deze richtlijnen


Het huidige ontwerp van de DPV-pompen, dat sinds 2013 op de markt is, zorgt ervoor dat veel van de pompen veel energiezuiniger zijn dan dat de toekomstige norm voorschrijft.


ErP is de afkorting voor "Energy-related Products", producten met een hoog energieverbruik, maar ook met een hoog besparingspotentieel.

De ErP-richtlijnen zijn ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. In de richtlijnen is vastgelegd aan welke efficiëntie-eisen pompen en motoren moeten voldoen.

Over de richtlijn

Naar meer energiebesparing in 2020

Met de ErP-richtlijnen, die stapsgewijs steeds strikter worden, wil men de doelen uit het Kyoto-protocol vόόr 2020 bereiken:

  • 20 % minder broeikasgassen
  • 20 % meer duurzame energie
  • 20 % minder energieverbruik

Sinds 2013 bestaan er voor verschillende productgroepen verplichte rendementseisen. Alleen producten die voldoen aan deze eisen mogen op de markt worden gebracht. De eisen worden tot 2020 aangescherpt en gelden onder andere voor:

- Verwarmingscirculatiepompen

- Waterpompen

- Elektromotoren ( verordening sinds 2011 van kracht)


Minimale eisen voor waterpompen volgens ErP richtlijn

De energie-efficiëntie-eisen van de ErP-richtlijnen voor waterpompen wordt met de eenheid "Minimum Efficiency Index (MEI)" aangegeven. Vanaf 1 januari 2015 is de MEI voor deze productgroep ≥ 0.4. De MEI geeft aan hoeveel pompen in de markt niet voldoen aan de gestelde energie-eisen. Een MEI van 0.4 betekent dat 40% van het totale aanbod van de markt niet voldoet aan de gestelde energie-eisen.


DP-pompen energiezuiniger dan gestelde norm van 2015

Duijvelaar Pompen voldoet meer dan aan de richtlijnen, waarin de minimale eisen voor waterpompen voor het jaar 2015 zijn vastgelegd. En met een MEI van ≥ 0.7 in plaats van de gestelde ≥ 0.4 vallen sommige waterpompen van Duijvelaar Pompen zelfs in de categorie "meest efficiënte waterpompen".


Minimale eisen voor elektromotoren volgens ErP richtlijn

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle elektromotoren van in de categorie 7,5 kW – 375 kW, die worden geleverd binnen de Europese Unie, voldoen aan de energie-efficiency-klasse IE3. IE2 motoren mogen alleen worden toegepast als zij frequentie gestuurd worden aangedreven. Duijvelaar Pompen levert alle producten volgens de gestelde eisen.


2024 Avantage

Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

Ok