‚Äč

Abonnementen voor
onderhoud en service

Met een van onze onderhoudsabonnementen weet u zeker dat de werking van de pompinstallatie structureel gecontroleerd wordt en in top conditie blijft.


Ook bent u verzekerd dat de installatie aan alle wettelijke eisen en regelgeving voldoet. Wij hebben al die kennis en ervaring in huis.


'Vertrouw op onze pompinstallaties en vakmensen die zorgen voor het water in uw gebouw'
 • Met een abonnement heeft u altijd voorrang bij een storingsmelding.


 • We hebben ook de kennis en de materialen om het onderhoud te verrichten aan installaties van andere merken.


 • Reinigingsdiensten van o.a. putten, leidingen en afvoergoten kunnen we ook opnemen in een abonnement.


 • Diensten voor het beheer van drinkwaterkwaliteit stemmen we apart met u af.Direct een storing melden

+ 31 (0)172 48 83 88 (24/7 bereikbaar)
service@dp.nl (tijdens kantooruren)
Onderhoudsabonnement aanvragen
of heeft u een vraag?

+ 31 (0)172 48 83 88 (tijdens kantooruren)
verkoop@dp.nl
of online offerte aanvragen

Ruim 70% van alle hoogbouw in Nederland vertrouwt op onze expertise

Ruim 70% van alle beheerders en eigenaren van hoogbouw vertrouwt voor de aanvoer en afvoer van water op de installaties en het onderhoud van Duijvelaar Pompen. We hebben 65 jaar ervaring met onderhoud in:

Woningbouw | Utiliteit | Industrie | Overheidsinstanties | Ziekenhuizen | Sportcomplexen | Recreatie | Marine


Wij verzorgen het onderhoud voor:

 • Drukverhogingsinstallaties
 • Vuil- en rioolwater pompen en installaties
 • Bluswaterpompen en installaties
 • Proceswaterpompen
 • Onderbrekingsinstallaties

Wij verzorgen de reiniging van:

 • Vuil- en rioolwaterputten
 • Gemalen
 • Leidingen
 • Vetputten
 • Drainage- en afvoergoten

Onderhoudsdiensten voor service- en onderhoudsbedrijven

Ook service- en onderhoudsbedrijven maken gebruik van onze expertise en landelijke dekking. Alle onderhoudswerkzaamheden op het gebied van drukverhoging en afvalwatertransport kunnen wij ook in onderaanneming voor u uitvoeren.


Abonnement op maat

U kunt alles aan ons toevertrouwen, maar u bepaalt zelf welke service u voor welk gebouw van ons verwacht. Vindt u 1 controle per jaar, die zorgt dat u voldoet aan de wettelijke eisen voldoende, of heeft u liever een all-in pakket, zodat u voor een vast bedrag per jaar verzekerd bent van een goede werking van uw installaties?


onderhoudscontract pompinstallatie


Wat houdt een jaarlijks onderhoudsbezoek nu eigenlijk in?

Onze monteurs voeren preventief en correctief onderhoud uit om een optimale werking van pompen en installaties te garanderen.

Aandachtspunten bij onderhoud aan drukverhogers zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en Waterwerkblad 1.4. Onze monteurs volgen deze bepalingen nauwkeurig en volgen daarbij hun jarenlange praktijkervaring.

Bij onderhoud aan afvalwaterinstallaties zijn er naast de veiligheidseisen geen specifieke normen vastgesteld, maar ook hier bent u door onze jarenlange praktijkervaring verzekerd van de juiste werking.Altijd de optimale instelling en werking van de installatie:


 • In- en uitschakeldrukken (juiste comfort & voorkomen verspillen van energie)
 • Werking sensoren en beveiligingssystemen (het wettelijk verplicht uitschakelen van het systeem bij uitvallen van de aangeleverde waterdruk)
 • De druk van het drukvat; is deze nog op het vereiste niveau


 • Jaarlijkse conditie-check: controle op de werking en toestand van cruciale onderdelen:

 • Lekkage membraan drukvat (gevaar legionellabesmetting en minder goede werking installatie
 • Sporen van (aankomende) lekkage (afdichtingen, afsluiters en schroefverbindingen)
 • Functioneren keerkleppen
 • Pompen en de besturing (conditie/slijtage, geluid, draairichting, draaiuren, draailastverdeling)
 • Werking manometer
 • Werking en staat van diverse filters (vervuiling)


 • Aanvullend voor het onderhoud van vuil- en rioolwater installaties:

 • Conditie/slijtage, pompen, pompkoppelingen, vlotterschakelaars en drukopnemers
 • Grondige inspectie waaier (slijtage)
 • Veiligheidscontrole afdichting putdeksel
 • Beluchting van de put
 • Conservering en vervuiling (bijvoorbeeld door keukenafval)


 • Onze landelijke serviceorganisatie staat 24/7 standby voor oplossingen bij calamiteiten.

  Heldere informatievoorziening

  In onze uitgebreide database leggen wij alle informatie van de installatie vast op gestructureerde wijze, zodat we u goed kunnen informeren over de uitgevoerde werkzaamheden en het functioneren van de installatie. Indien gewenst, voegen we de rapportages van verschillende gebouwen samen in handige overzichten.


  MJOB

  We kunnen u helpen met het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsBegroting, waardoor u goed op de hoogte bent van toekomstig onderhoud- en/of vervanging en onvoorziene kosten kunt minimaliseren.


  Installaties in bedrijf stellen

  Op verzoek kunnen we onze installaties waar ook ter wereld 'in bedrijf stellen'.

  We regelen deze dan optimaal in en leveren de installatie perfect werkend op, met alle daarbij behorende documentatie. Meestal vormt een trainingssessie aan het technisch verantwoordelijk personeel ter plaatse onderdeel van de overdracht.


  (Periodieke) put reiniging

  Er komt van alles in het riool terecht, waardoor een afvalwaterpomp heel wat te verduren krijgt. De kans bestaat dat de put vervuild raakt en het transport van afvalwater wordt gehinderd.

  Periodieke controle van de werking van de pomp en preventieve reiniging kunnen veel overlast voorkomen en tevens zorgen voor een betere bedrijfsvoering van uw installatie.
  Bij deze reiniging kunnen ook de regengoten en pers- en toevoerleidingen naar de put opgenomen worden.


  Download documentatie  2024 Avantage

  Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

  Ok