Verstandig beheer van drinkwaterkwaliteit

Nederland heeft de beste drinkwatervoorziening ter wereld. Met superieure kwaliteit en bijna 100% beschikbaarheid. Tenminste…. tot aan het leveringspunt.

Daarna is het aan de gebouweigenaar om ervoor zorgen dat die kwaliteit ook bij de kranen en douches van de bewoners in stand blijft. Door goede, legionellaveilige drukverhogingsinstallaties te gebruiken. En maatregelen te nemen, die gezondheidsrisico's en kans op storingen van de installatie minimaliseren.

U kunt daarbij altijd rekenen op persoonlijke ondersteuning van Duijvelaar Pompen.

Ingewikkelde regels en eenvoudige oplossingen

Regels en wetten geven eigenaren de verantwoordelijkheid over de drinkwatervoorziening in een gebouw. Eigenaren zijn verplicht om te kunnen aantonen dat het drinkwater betrouwbaar en veilig ("deugdelijk") is. Én er wordt verwacht dat zij die kwaliteit waarborgen, door maatregelen te nemen die mogelijke gevaren in drinkwater voorkomen.


In de quickguide geven wij u een toegankelijke uitleg over de wet en tips om het beheer van de drinkwaterkwaliteit en de invulling van de regels zo makkelijk mogelijk te maken.Hoe ontstaat legionella?

Legionella is een bacterie - belangrijkste soort: legionella pneumophila – die zich vermeerdert in watersystemen. Een bepaalde concentratie van de bacterie kan de veteranenziekte ofwel legionellose veroorzaken met longontsteking als voornaamste ziekteverschijnsel.

De bacterie vermeerdert zich met name in slijmlaagjes (biofilms) in leidingen en in sediment (ophoping van kalk of andere kleine deeltjes in water).

De hoeveelheid legionella die zich in het drinkwatersysteem vormt, wordt voornamelijk bepaald door de combinatie van:

Eisen deugdelijk drinkwater

Een concentratie legionella van boven de 99 kve/l (kolonievormende eenheden per liter) wordt beschouwd als een gezondheidsrisico en een overschrijding van de wet. Bevat het water ene lagere concentratie, dan is het deugdelijk drinkwater.


Kans op besmetting

Je kunt alleen worden besmet via besmette aërosolen die je inademt, bijvoorbeeld bij het douchen, het sproeien van de tuin of het afspuiten van vuile voorwerpen.


Water met legionella drinken is niet gevaarlijk, maar…. je moet je niet verslikken, want dan kunnen er alsnog aërosolen
Mogelijke bronnen van legionella in een gebouw

Het risico op het ontstaan van grote concentraties legionella in uw drinkwatersysteem is het grootst in gedeelten waar drinkwater lang stilstaat én opwarmt. Maar ook opwarming of stilstand alléén kan een mogelijke bron van legionellavorming zijn.vrijkomen die je inademt.

De Wet: zorgplicht deugdelijk drinkwater

Drinkwaterbedrijven controleren dagelijks de druk en de kwaliteit van ons drinkwater. Vanaf het leveringspunt heeft een gebouweigenaar bepaalde plichten en verantwoordelijkheden die o.a. zijn omschreven in de waterleidingwet, de NEN1006 en Waterwerkblad 1.4.

Raadpleeg de wetgeving

risico's op legionella in een gebouw

Schematische weergave drinkwaterdistributie in Nederland.

Vanaf het leveringspunt worden er technische eisen gesteld, maar er vloeien uit de wetgeving ook bepaalde beheersmaatregelen voor gebouweigenaren:Hoe kunt u de drinkwaterkwaliteit controleren?

U kunt met het blote oog niet zien of het water in uw drinkwaterinstallatie is besmet en u risico loopt om ziek te worden. Ook kunt u alleen wettelijk aantoonbaar maken dat u deugdelijk drinkwater levert als u passende (beheer)maatregelen neemt die u controle geven over de drinkwaterkwaliteit.


(Beheer)maatregelen die u controle geven

Welke maatregelen passend zijn, hangt af van uw gebouw en de mate van controle die u zelf wilt uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Monstername
  • Uitgebreid beheersplan
  • Technische aanpassingen


Legionellapreventie waar kunt u beginnen?

Als u alle regels en risico's in beeld heeft, kunt u een passend plan maken en maatregelen nemen. Met deze betrouwbare basis heeft u controle over genoeg en gezond drinkwater voor u en uw bewoners.


Hulp nodig van een specialist?

Onze specialisten weten alles over drinkwaterkwaliteit en de wetgeving. Heeft u vragen of wilt u een advies op maat? Wij helpen u graag verder.

Telefoon: 0172 - 488 388


Duijvelaar Pompen is BRL 6010 gecertificeerd. Dit maakt ons officieel bevoegd om volgens de officiële richtlijnen risicoanalyses uit te voeren en beheersplannen op te stellen voor gebouwen in de hoog en laag risicoklasse.

Klik voor de risico's in een woongebouw
klik voor de risico's in een kantoorpand2024 Avantage

Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

Ok