Klantvragen over veilig drinkwater


Klantvraag:

"Door covid-19 wordt in delen van mijn kantoor het water niet gebruikt. Heeft dat gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit in de rest van mijn gebouw?"


Ja, ongebruikte delen van een pand kunnen wel degelijk de kwaliteit van water in de andere delen beïnvloeden. Dat hangt af van de aanleg van het leidingwerk, de temperatuur en de voedingsbodem.

Vanuit de drukverhogingsinstallatie is er een centrale leiding die vertakt om alle verdiepingen/delen te voorzien van water. Het is belangrijk dat het water in iedere vertakking voldoende wordt ververst. Staat het water stil, dan is er een risico dat er in dat deel een legionellabesmetting ontstaat en de bacteriën via de centrale leiding verder door het pand worden verspreid. Met alle gevaren voor de gezondheid van de gebruikers of bewoners van dien.
Als u op de afbeelding klikt, is goed te zien dat alle waterleidingen in verbinding staan. Om risico's uit te sluiten is het essentieel om water overal regelmatig te verversen.Ons advies:
Alle tappunten wekelijks spoelen
Wij adviseren om de tappunten in ieder (deel van het) pand waar water enige tijd stilstaat wekelijks te spoelen. Door het water op tijd te verversen, krijgt de bacterie nauwelijks de kans om te groeien. Twijfelt u ondanks het spoelen nog steeds over de kwaliteit van het water, dan kunt u altijd aanvullende watermonsters laten nemen.


Afdeling drinkwaterveiligheid helpt u verder met advies en ondersteuning:

Het team drinkwaterveiligheid heeft zich volledig toegelegd op het toetsen en adviseren op basis van de NEN-richtlijnen.

Heeft u een vraag over het drinkwater in uw gebouw of twijfelt u ergens over, dan kunnen zij samen met u de risico's in uw gebouw in kaart te brengen en op basis daarvan een onfhankelijk advies afgeven.

Het team is bereikbaar op 0172 - 48 83 88.

Kijk op www.dp.nl/veilig-drinkwater voor meer informatie.


Klantvraag:

"Waarom moet ik een NEN 1006-inspectie laten uitvoeren?"


Zoals omschreven in het Bouwbesluit, de waterleidingwet en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten leidingwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwater-installaties (AVWI-2002)".

Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties hebben de zorgplicht om dat te borgen
, ongebruikte delen van een pand kunnen wel degelijk de kwaliteit van water in de andere delen beïnvloeden. Dat hangt af van de aanleg van het leidingwerk, de temperatuur en de voedingsbodem.


Net zoals er veiligheidseisen worden gesteld aan een lift, moet ook een drinkwaterinstallatie voldoen aan wettelijke eisen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Deze eisen met betrekking tot ontwerp en aanleg staan in NEN 1006.

In de Waterwerkbladen wordt een nadere uitwerking gegeven van wat in de norm wordt gesteld en wordt ook de zorgplicht met betrekking tot beheer en onderhoud omschreven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en de waterleidingbedrijven handhaven naleving van de voorschriften door gebouwen te inspecteren en eventuele technische aanpassingen af te dwingen.

Een NEN 1006-inspectie vertelt u of de aanleg van de drinkwaterinstallatie aan de norm voldoet.

Dit wordt er tijdens de inspectie gecontroleerd:


Een NEN 1006-inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Zij controleren:

 • niveau frontbeveiliging/watermeter
 • de wijze van aansluiting van toestellen en/of tappunten, installaties en leidingverloop
 • aanwezigheid van terugstroom-beveiligingen (o.a. keerkleppen)
 • gebruikte materialen
 • doorstroming/verversing van essentiële leidingdelen
 • warmwatervoorziening en temperatuur


 • Als dit verplicht is, kan er ook een controle plaatsvinden op:

 • verplichte beheerpakketten volgens Waterwerkblad 1.4G
 • installatietekeningen
 • een (temperatuur-) meetprogramma
 • een risicoanalyse en een beheersplan legionella

 • De uitslag van de inspectie is een uitgebreide, officiële rapportage van bevindingen en aanbevelingen.

  Meer informatie over deze inspectie, of een inspectie aanvragen?

  Bel ons team drinkwaterveiligheid op 0172 - 48 83 88.  Veilig drinkwater

  Het voorkomen én oplossen van legionella besmetting


  Bij het gebruiken van water denkt u er niet bij na of het schoon en gezond is, tenminste niet in Nederland. En dat houden we graag zo. Daarom helpen we gebouweigenaren, VvE's, woningbouwcorporaties en SOB bedrijven met het beheer van de drinkwaterkwaliteit.

  Door samen met u de risico's in uw gebouw in kaart te brengen en te zorgen dat opwarming of stilstand van water en dus risico op legionellavorming, geen kans krijgt.


  'Samen houden we uw water gezond'


  Onze adviseurs drinkwaterkwaliteit zijn BRL- gecertificeerd en hebben alle kennis in huis om inspecties uit te voeren en professionele adviezen op gebied van drinkwaterveiligheid uit te brengen.


  Kijk op www.dp.nl/veilig-drinkwater voor meer informatie.

  2024 Avantage

  Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

  Ok