Uw waterkwaliteit is ook onze zorg


Schoon of besmet water, met het blote oog kunnen we het niet van elkaar onderscheiden. Toch willen we graag zekerheid over de kwaliteit van water. Voor onze eigen gemoedsrust, maar ook omdat gebouweigenaren (eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties) op de hoogte moeten zijn van risico's op besmetting in het drinkwatersysteem.

Omdat de installaties van Duijvelaar Pompen in veruit de meerderheid van alle hoogbouw in Nederland zorgen voor het drinkwatertransport, hebben we de veiligheid van dat drinkwater ook onze zorg gemaakt.

Iedere gebouwbeheerder kan bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het invullen van de wettelijke zorgplicht.

Duijvelaar Pompen is BRL 6010 gecertificeerd. Dit maakt ons officieel bevoegd om volgens de officiële richtlijnen risicoanalyses uit te voeren en beheersplannen op te stellen voor gebouwen in de hoog en laag risicoklasse.


Een praktisch plan van aanpak

Iedere situatie is anders, maar u kunt bij DP altijd rekenen op:

 • wettelijk invulling van de zorgplicht
 • onderzoek en oplossing in één hand
 • aangepast aan specifieke omstandigheden
 • professionele uitvoering en rapportage


Legionella en wettelijke eisen

Om de drinkwaterkwaliteit in een gebouw gezond te houden stellen wetten en regels technische eisen aan de installatie en de bouw van het drinkwatersysteem. Daarnaast zijn eigenaren verplicht om te kunnen aantonen dat het drinkwater dat zij leveren betrouwbaar en veilig ("deugdelijk") is. Én er wordt verwacht dat zij die kwaliteit waarborgen, door maatregelen te nemen die mogelijke gevaren in drinkwater voorkomen.

In de quickguide geven wij u een toegankelijke uitleg over de wet en tips om het beheer van de drinkwaterkwaliteit en de invulling van de regels zo makkelijk mogelijk te maken.

Meer over het ontstaan van Legionella en de wettelijke eisen

voor wie?

Voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in de laag risicoklasse (ISSO 55.2) die op eenvoudige wijze invulling willen geven aan de zorgplicht, zoals:

 • VvE's
 • Woningcorporaties
 • Vastgoed- en kantooreigenaren
 • Eigenaren van sport- en recreatiehallen
 • Eigenaren van waterzuiveringen
 • Gemeenten
 • Alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen die langere tijd leeg hebben gestaan en nu weer in gebruik worden genomen.

Download de quickguide
voor VvE's

Download de quickguide voor gebouwbeheerders


Download de quickguide


Waar zitten de risico's in uw pand?

Het verdient aanbeveling eerst inventarisatie te doen van de risicofactoren in uw gebouw. Deze inventarisatie of Quick Scan is een schriftelijke rapportage die door een deskundige wordt opgesteld en waarin eventuele knelpunten in uw waterleidingsysteem (de punten waar bacteriële aangroei eenvoudig kan plaats vinden) op foto worden vastgelegd en toegelicht. Denk daarbij aan:

 • niet aangebrachte keerkleppen
 • niet gebruikte (dode) leidingen
 • kruisingen van drinkwater- met heet water c.v. leidingen
 • etc.

En voor kantoorgebouwen kunt u ook denken aan:


 • Koffieautomaten
 • Knijpdouche in een spoelkeuken
 • Brandslanghaspels


In het inventarisatierapport worden ook verbeteringsvoorstellen gedaan. Veelal volstaat deze rapportage voor meerdere jaren. Wettelijk bent u niet verplicht dit uit te laten voeren, maar ons advies is;"voorkomen is beter dan genezen".Weten op welke locaties in uw gebouw de omstandigheden 'ideaal zijn' voor bacteriegroei, is de beginstap om besmetting te voorkomen.

Klik op de afbeeldingen hiernaast voor een vergrote weergave van de risico's in uw gebouw.

Woongebouw


Kantoorgebouw
Beheermaatregelen die u controle geven

U kunt alleen wettelijk aantoonbaar maken dat u deugdelijk drinkwater levert als u passende (beheer)maatregelen neemt die u controle geven over de drinkwaterkwaliteit.

Welke maatregelen passend zijn, hangt af van de mate van controle die u zelf wilt uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Monstername
 • Beheersplan
 • Technische aanpassingen aan het leidingwerk
Als u eerst test of uw water veilig is en vervolgens de risicofactoren in uw gebouw uitsluit of beheert, kunt u risico's op besmetting aanzienlijk verminderen.

Meer informatie over de zorgplicht en Legionella
2024 Avantage

Bij het gebruik van onze site bewaren we sommige gegevens (cookies) om deze optimaal te laten functioneren. meer weten? Klik hier. Wanneer u onze site gebruikt, gaat u hiermee akkoord.

Ok